Privacyverklaring

Informatie over onze organisatie en website

BP Oil International Ltd en BP International Ltd zijn verantwoordelijk voor deze website die onder de wetgeving van Engeland en Wales valt. De rechtbanken in Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie over elk dispuut voortkomend uit uw gebruik van deze website. BP International Ltd is ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk, Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 8BP

BP International Ltd staat ingeschreven bij de Information Commissioner in het Verenigd Koninkrijk onder nummer Z1991908.

Persoonlijke Dataverzameling

Persoonlijke data is informatie die gebruikt kan worden om een specifiek persoon te identificeren zoals naam, adres en/of e-mailadres en telefoonnummer. Indien u tijdens uw bezoek aan deze website producten of diensten bestelt, deelneemt aan een competitie of andere informatie aan ons verstrekt, kiest u ervoor ons persoonlijke informatie te verstrekken. U gaat akkoord met het feit dat deze informatie gebruikt wordt om de door u aangevraagde informatie, producten of diensten te leveren (inclusief informatie over bijkomende producten en/of diensten waarvan BP redelijkerwijs kan aannemen dat deze voor u van belang kunnen zijn). Voor meer informatie, zie het gedeelte over ‘Direct Marketing’ hieronder.

Indien u ervoor kiest lid te worden van deze website, dan worden uw persoonlijke gegevens bewaard voor een periode van drie jaar vanaf de datum dat u lid werd, of uw laatste daaropvolgende aankoop, zodat wij uw vragen gedurende de periode dat uw CO2 compensatie actief is kunnen behandelen en u van een historisch overzicht hiervan kunnen voorzien. Na afloop van deze periode kunnen uw gegevens gewist of geaggregeerd worden zodat ze niet langer identificeerbaar zijn.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie nauwkeurig wordt bijgehouden en bijgewerkt. We kunnen echter uw persoonlijke informatie alleen aanpassen indien u ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid ons te laten weten of uw persoonlijke informatie fouten bevat of gewijzigd moet worden. Als uw persoonlijke informatie aangepast moet worden of onnauwkeurigheden bevat, dient u ons voldoende informatie te verschaffen zodat wij u kunnen identificeren en de nodige veranderingen aanbrengen. Indien u heeft betaald voor een Target Neutral compensatie kunt u ook inloggen op ‘Mijn Account’ om uw persoonlijke informatie bij te werken.

Veiligheid

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, ongepast gebruik en publicatie, ongeoorloofde aanpassing of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies van persoonlijke informatie te voorkomen.

Vrijgave en Overdracht van Persoonlijke Informatie

BP zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of op andere manier vrijgeven aan derden zodat deze u hun producten en diensten kunnen aanbieden. Om onze producten en diensten te kunnen aanbieden kan het echter nodig zijn dat wij uw persoonlijke informatie delen met andere bedrijven binnen de BP Groep en/of met externe dienstenleveranciers die namens ons gegevens verwerken. Indien u BP uw persoonlijke informatie geeft, gaat u akkoord met deze vrijgave.

Aangezien BP wereldwijd actief is, kunnen uw gegevens verzonden worden naar andere landen, waaronder landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen. Wij zullen echter altijd trachten ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie eenzelfde mate van bescherming geniet als wanneer deze binnen de EER zou zijn gebleven, dat deze beveiligd wordt en alleen wordt gebruikt in overeenstemming met onze instructies en voor de overeengekomen doeleinden.

We behouden het recht voor om uw persoonlijke informatie vrij te geven indien dit wettelijk vereist wordt of wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan de vereisten van een rechtszaak, rechterlijke beslissing, verzoek van een regelgever of elk ander juridische procedure. In het geval dat BP wordt onderworpen aan een overname, desinvestering of acquisitie kunnen wij uw persoonlijke informatie vrijgeven aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Direct marketing

U gaat ermee akkoord dat wij u marketinginformatie kunnen sturen op basis van de eerder door u aangegeven voorkeuren. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via targetneutral@bp.com om uw voorkeursinstellingen aan te passen of u kunt de aanwijzingen opvolgen die in alle marketingberichten worden getoond.

Site Traffic Information en Cookies

Servers binnen BP en gehost door externe dienstverleners (binnen of buiten de Europese Economische Ruimte) loggen automatisch gegevens betreffende uw bezoek aan deze website op basis van uw IP-adres. BP gebruikt deze informatie om na te gaan waar ter wereld de website wordt gebruikt om zo naadloze dekking te kunnen bieden. Deze automatisch gelogde informatie wordt niet gekoppeld aan uw persoonlijke informatie behalve tijdens het registreren van een financiële transactie via WorldPay.

Om cookies te verwijderen of te voorkomen dat deze op uw computer worden geplaatst, raadpleeg dan het helpmenu van uw internet browser. Het niet toelaten van cookies kan in sommige gevallen leiden tot een verminderde functionaliteit of toegankelijkheid van een website, afhankelijk van de door u gekozen instellingen van uw browser. Cookies kunnen ‘sessie cookies’ zijn die gewist worden wanneer u uw browser afsluit en/of permanente cookies’ die langere tijd op uw computer blijven. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies voor deze doeleinden.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.allaboutcookies.org.

Deze website maakt gebruik van cookies die:
(a) absoluut noodzakelijk zijn voor u om de site te kunnen bekijken en de features (zoals toegang tot beveiligde gedeeltes) ervan te gebruiken. Zonder cookies kunnen sommige door u aangevraagde diensten niet worden geleverd; en

(b) het prestatievermogen van de website verbeteren door informatie te vergaren over hoeveel bezoekers aanwezig zijn en hoe deze de website gebruiken (bijv. welke pagina’s het meest bezocht worden).

De informatie die door deze cookies wordt vergaard, wordt niet gebruikt om u gerichte reclame te sturen of om vast te leggen wat u op het internet hebt bezocht. Deze website bevat ook social plug-ins (zoals ‘vind ik leuk’ knoppen). Wij hebben geen controle over hoe de bijbehorende social netwerken informatie gebruiken als gevolg van uw vrijwillig gebruik van deze plug-ins. Daarvoor dient u de privacyverklaring van dat social netwerk te controleren.

Vragen over uw persoonlijke informatie

Indien u vragen hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de persoonlijke informatie die wij over u hebben opgeslagen, dan kunt u ons e-mailen op targetneutral@bp.com of schrijven naar: BP Target Netural, BP International Ltd, Chertsey Road, Sunbury on Thames TW16 7BP, Verenigd Koninkrijk.

Kinderen

BP verzamelt bewust geen informatie over kinderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt regelmatig geëvalueerd en kan van tijd tot tijd worden aangepast. Eventuele aanpassingen worden op deze webpagina vermeld. Door deze website ook na deze aanpassingen te gebruiken, geeft u aan dat u de aanpassingen hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2012.

Hyperlinks

Onze website kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben en die niet onder deze privacyverklaring vallen. Als u toegang zoekt tot andere websites door op deze links te klikken, kunnen de operators van deze websites informatie van of over u vergaren die dan door hen wordt gebruikt in overeenstemming met hun privacyverklaring, die van die van ons kan verschillen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites die u bezoekt, door te lezen.