Windenergie, India (Karnataka)

Samenvatting project

Een aantal kleinschalige windturbines werd in India geïnstalleerd om hernieuwbare elektriciteit op te wekken voor het elektriciteitsnet van de staat Karnataka. Het project reduceert broeikasgasemissies door elektriciteit op milieuvriendelijk wijze te produceren die anders m.b.v. fossiele brandstoffen zou zijn opgewekt.

Projectomschrijving

Het project bestaat uit tien 800 kW windturbines in zuidelijk India en de verificatie van emissiereducties is in mei 2006 gestart. De VERs worden onafhankelijk geverifieerd door TÜV Nord op basis van de goedgekeurde CDM-methodologie ACM0002: “Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources” (Versie 06 date: 19-5-06)

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Dit project draagt bij tot een duurzame ontwikkeling in India door:

  • een deel van de behoefte aan fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit in India uit te schakelen
  • de luchtkwaliteit te verbeteren door de hoeveelheid verontreinigde stoffen in de lucht zoals zwaveldioxide en stikstofoxide, als gevolg van elektriciteitsopwekking met fossiele brandstoffen, te verminder
  • de afhankelijkheid van brandstofinvoer te verminderen
  • de ontwikkeling van een hernieuwbare energiesector te ondersteunen
  • locaal permanente werkgelegenheid te creëren.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com