Windenergie, Turkije

Samenvatting project

Het windturbinepark in Mare Manastir in de Turkse provincie werd gebouwd om hernieuwbare elektriciteit te leveren aan het Turkse elektriciteitsnet en zo de behoefte aan niet-hernieuwbare natuurlijke bronnen voor de opwekking van elektriciteit gedeeltelijk te vervang.

Naast een reductie in broeikasgasemissies zorgt Het Mare windturbinepark ook voor meer zekerheid van de binnenlandse energievoorziening en verminderde afhankelijkheid van aan energieopwekking gerelateerde imports. De plaatselijke voordelen van het project zijn onder meer een verbetering van wegen, meer werkgelegenheid en uitbreidingsmogelijkheden, plaatselijke inkooppraktijken en verder een overeenkomst om na overleg met plaatselijke belanghebbenden een kleuterschool op te zetten en in te richten.

Door de bijdrage aan een uiteenlopende mix van elektriciteitscentrales bevordert windenergie de duurzame economische en milieutechnische ontwikkeling in Turkije.

Projectomschrijving

Dit project omvat de ontwikkeling van een 39,2 MW onshore windturbinepark op het Cesmé schiereiland in Izmir, Turkije
Het project wordt uitgevoerd en geëxploiteerd door Demirer Holding onder de naam Mare Manastır Rüzgar Enerjisi Santralı Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi en bestaat uit 49 windturbines.

Het omvat verder de aanleg van 700m nieuwe transmissielijnen om een verbinding tussen het project en het Turkse elektriciteitsnet tot stand te brengen. Het Mare Windturbinepark levert per jaar ongeveer 129 GWh aan het Turkse net. Dit staat gelijk met een reductie in emissies van naar schatting 93.791 tCO2e per jaar.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Het Mare Manastir windturbinepark draagt bij tot een duurzame ontwikkeling in de Izmir regio door:

  • de noodzaak voor elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen in Turkije te verminderen
  • de luchtkwaliteit te verbeteren door de hoeveelheid verontreinigde stoffen in de lucht zoals zwaveldioxide en stikstofoxide, die het gevolg zijn van elektriciteitsopwekking met fossiele brandstoffen, te verminder
  • de afhankelijkheid van brandstofinvoer te verminderen
  • de ontwikkeling van een hernieuwbare energiesector te ondersteunen
  • de creatie van 13 permanente banen, waarvan 10 plaatselijk vanuit de Cesmé regio gevuld werden
  • bouwmaterialen en kabels, masten, wieken en transformators plaatselijk aan te kopen.
  • de constructie en inrichting van een kleuterschool voor omwonende kinderen te financieren.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com