Windturbinepark, Nieuw-Caledonië

Samenvatting project

Dit project bestaat uit 100 kleine windturbines met twee rotorbladen op twee verschillende locaties in Nieuw-Caledonië Kleine eilanden in de Stille Zuidzee zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatsverandering en hebben nu al te maken met onvoorspelbare weerpatronen en extreme weersomstandigheden. Dit project omvat de eerste orkaanbestendige windturbines die men kan laten zakken bij waarschuwingen voor extreme weersomstandigheden.

Dankzij de verkoop van CO2-compensatie worden er steeds meer turbines geïnstalleerd in Nieuw-Caledonië en zodra de volgende fase is voltooid, wordt de stroom voor 10% van de bevolking geleverd door windkracht. Hierdoor wordt de noodzaak om fossiele brandstoffen te importeren om stroom op te wekken verminderd en wordt er tevens plaatselijk werkgelegenheid gecreëerd.

Projectomschrijving

Aangezien de windturbineparken in Prony en Kafeate zich in gebieden bevinden waar nogal veel orkanen voorkomen, zijn de turbines zo ontworpen dat ze bij waarschuwing van extreme weersomstandigheden binnen enkele uren naar beneden gekanteld kunnen worden. De toepassing van dit innovatief en nieuw turbineontwerp zorgt voor een veerkrachtige plaatselijke stroomvoorziening met respect voor de omgeving. Om erosie te beperken worden de windturbineparken voornamelijk langs bestaande wegen gesitueerd.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Naast een vermindering van broeikasgassen draagt het project bij tot duurzame ontwikkeling door:

  • het vrijkomen van luchtvervuilende deeltjes als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen te verminderen
  • werkgelegenheid te scheppen voor de plaatselijke Kanak bevolking en een succesvolle overdracht van vaardigheden van de windturbinefabrikant aan plaatselijke medewerkers;
  • kleine plaatselijke onderneming te gebruiken voor de constructie van de verschillende windturbineparken
  • een gedeeltelijke financiering van twee Community Coordination Centres die werkgelegenheids- en opleidingskansen bieden
  • de plaatselijke groep voor gemeenschapsrelaties te steunen. Deze biedt onderwijs en opleiding aan jonge mensen, organiseert gemeenschapsevenementen en ondersteunt verbetering van de plaatselijke infrastructuur
  • de afhankelijkheid van grote brandstofinvoer te verminderen

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com