Windenergie, India

Samenvatting project

Een aantal windturbineprojecten werd opgezet in de staat Rajasthan in India. Hiermee wordt hernieuwbare energie geproduceerd voor de staat en de noordelijke regio.
Deze windturbineparken hebben gezorgd voor een reductie in broeikasgasemissies aangezien de elektriciteit die anders zou worden gegenereerd door fossiele brandstoffen, zoals in steenkoolcentrales, nu door de wind wordt geleverd. Het project verbetert de levensstandaard van plaatselijke bewoners doordat op de lange termijn werkgelegenheid en uitbreidingsmogelijkheden ontstaan en de zekerheid van de binnenlandse energievoorziening vergroot wordt, terwijl India ook minder afhankelijk wordt van de import van energie. Doordat niet-hernieuwbare natuurlijke bronnen in de regio structureel worden vervang door hernieuwbare, wordt met deze windturbineparken de duurzame economische en milieutechnische ontwikkeling verbeterd, zowel in Rajastan als in India in het geheel.

Projectomschrijving

Het gecombineerde project van 113,59 MW omvat 177 windturbines van 230 kW E-30, 600 kW E-40 en 800 kW E-48. Enercon (India) Ltd levert het materiaal en de aannemers voor de exploitatie en het onderhoud van de projecten. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd / Jodphur Electricity Distribution Company Ltd in de vorm van stroomleveringsovereenkomsten op lange termijn.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Dit gecombineerde windenergieproject draagt bij tot een duurzame ontwikkeling door:

  • meer dan 100 banen te creëren in de Jaisalmer regio
  • vaardigheden en technologie over te dragen en plaatselijke onderhoudstechnici op te leiden
  • lokaal inkoopbeleid en -praktijken
  • India’s afhankelijkheid van door fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit te verminderen
  • de afhankelijkheid van brandstofinvoer te verminderen en de zekerheid van energievoorzieningen te vergroten
  • de ontwikkeling van een hernieuwbare energiesector te ondersteunen.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com