Windenergieopwekking, Turkije

Projectnaam
Treadle-pompen worden handmatig bediend en verminderen de kooldioxideuitstoot doordat ze worden gebruikt in plaats van de dieselpompen die anders nodig zouden zijn
Projektstandort
Provincie Çanakkale, Turkije
Standaard
Gold Standard (GS)
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
Actief

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Projectinformatie

Het Sares Windpark bestaat uit 9 door GE geproduceerde windturbines met een geïnstalleerde capaciteit van 22,5 MW en bevindt zich in de provincie Çanakkale in het noordwesten van Turkije. De elektriciteit die door het project wordt opgewekt wordt teruggeleverd aan het nationale elektriciteitsnet van Turkije dat gedomineerd wordt door centrales op fossiele brandstoffen. De constructie van het windpark werd in 2010 gestart en het project was volledig operationeel in maart 2011.

Hoe draagt het project bij aan koolstofdioxidereductie?

Het project zorgt voor een vermindering in broeikasgasemissies door elektriciteit te vervangen van aan het net verbonden krachtcentrales op basis van fossiele brandstoffen. De reductie in CO2 bedraagt meer dan 50.000 ton per jaar.

Wie is verantwoordelijk voor het project?

Het project werd ontwikkeld door Garet Enerji Üretim ve ticaret A.Ş., een dochteronderneming van GAMA Enerji A.Ş. die in Turkije en de omringende omgeving elektriciteits- en waterinfrastructuurprojecten ontwikkelt en er in investeert.

BPTN-projects-2015-Turkey-Windfarm-gallery

Belangrijkste voordelen

  • Zorgt naar verwachting voor een reductie in CO2 van meer dan 350.00 t over de crediteringsperiode van 7 jaar;
  • Levert 82.700 MWh/jaar aan schone en duurzame elektriciteit aan het elektriciteitsnet;
  • Draagt bij aan het stimuleren van de groei van de windenergiesector in Turkije en reduceert het toenemende tekort aan energie in het land;
  • Creëert arbeidsplaatsen binnen de plaatselijke gemeenschappen;
  • Draagt bij aan het verbeteren van de infrastructuur van het dorp Kayacik en het levensonderhoud van de armen door toegangswegen te verbeteren en toegang te bieden tot het drinkwatersysteem;
  • Biedt voordelen voor plaatselijke herders doordat deze toegang krijgen tot nieuwe weidegronden;
  • Het project werkt samen met plaatselijke NGO’s en biedt cursussen aan in rampenbestrijding (zoals bij aardbevingen) aan middelbare scholieren in een nabijgelegen stad;
  • Is ontwikkeld en wordt beheerd volgens internationale beste praktijken en geeft zo het goede voorbeeld aan andere bedrijven binnen de sector.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com