Herbebossing, Afrika

Samenvatting project

Er zijn in Kenia meer dan 8 000 kleinschalige boeren betrokken bij dit gemeenschapsproject dat verantwoordelijk is van de aanplanting van bomen op de hellingen van Mount Kenya. In een uiteenlopend geografisch gebied met diversel microklimaten vormen deze boeren gemeenschapsgroepen om samen informatie op te doen en te delen. Dit kan variëren van het oogsten van plaatselijke boomzaden en het opzetten van een kwekerij tot een inzicht in het milieubelang van boomaanplanting als bescherming tegen droogte en erosie.
De boeren worden betaald voor alle levende bomen, die jaarlijks worden gekwantificeerd door plaatselijk opgeleide en tewerkgestelde Tellers, en ontvangen verder 70% van de opbrengst afkomstig uit de verkoop van CO2-compensatie.

Projectomschrijving

Aan de hand van dit project kunnen boeren hun land blijven gebruiken voor landbouw om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en alleen bomen planten op land dat overschiet. De boeren worden betaald voor elke geplante boom en blijven inkomsten ontvangen naarmate deze bomen groeien en CO2– uit de lucht afvangen, terwijl ze tegelijkertijd toegang hebben tot de producten van deze bomen zoals voedsel, brandstof en medicijnen.

De CO2-waarde van de projectgebieden wordt bepaald door projecttellers die de bomen tellen en gegevens en afbeeldingen uploaden aan de hand van palmcomputers met GPS op batterijen ter bepaling van de geabsorbeerde hoeveelheid CO2. Naarmate meer bomen worden geplant en bestaande bomen volwassen worden, worden de gevolgen van ontbossing op broeikasgasemissies afgezwakt, wordt de druk op de beschermde bossen rond Mt. Kenya veminderd en wordt biodiversiteit op de lange termijn vergroot.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Dit project draagt bij tot een duurzame ontwikkeling door:

  • het gezinsinkomen van meer dan 80 00 kleine boeren in de regio te verhogen en nieuwe werkgelegenheid als tellers voor de plaatselijke gemeenschap te creëren
  • toegang tot voedsel en boomproducten (voedsel, brandstof, medicijnen etc.) in de projectgebieden te verbeteren
  • de vaardigheden van de boeren te ontwikkelen aan de hand van specifieke bosbouwopleiding en bijenhouderij-activiteiten
  • opleiding te verschaffen op het gebied van leiding geven, capaciteitsontwikkeling, HIV/AIDS, gelijke kansen voor beide geslachten en andere sociaal-economische kwesties
  • de negatieve gevolgen van ontbossing op broeikasgasemissies af te zwakken
  • bodemerosie te verminderen, waterwingebieden te verbeteren, het vegetatiedek te vergroten en de biodiversiteit uit te breiden.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com