Microwaterkrachtcentrale, China

Samenvatting project

Het Nanyangshang project is een micro-rivierwaterkrachtcentrale in de afgelegen provincie Gansu. Er wordt groene elektriciteit voor het plaatselijke elektriciteitsnet opgewekt en de plaatselijke boeren profiteren van de infrastructuur van het project aan de hand van de constructie van een irrigatiesysteem voor landbouwgewassen

Micro-rivierwaterkrachtcentrales wekken hernieuwbare energie op door een deel van de rivierstroom via een pijp of tunnel om te leiden naar turbines die electriciteit opwekken. Het water stroomt vervolgens stroomafwaarts terug in de rivier, die haar gewone loop vervolgt.

Projectomschrijving

Het project werd ontwikkeld door Nanyang Water Conservancy and Hydropower Development Co., Ltd in de Linxia Hui Autonomous Prefecture en omvat de constructie en running van een rivierwaterkrachtcentrale in Hezheng County, Linxia Hui Autonomous Prefecture, in de Gansu Provincie. De jaarlijks opgewekte elektriciteit was 5.944 MWh in 2008 en 6.073 MWh in 2009. Deze elektriciteit wordt afgegeven aan het Northwest China Power Grid (NWCPG).

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Het Nanyangshan project draagt bij tot duurzame ontwikkeling door:

  • het aanleggen van een plaatselijk irrigatiesysteem voor landbouwgewassen.
  • stroomstoring in de regio te beperken door bij te dragen aan een stabielere stroomvoorziening
  • de luchtkwaliteit te verbeteren omdat de lucht nu minder verontreinigde stoffen bevat zoals zwaveldioxide en stikstofoxide, die het gevolg zijn van elektriceitsopwekking met fossiele brandstoffen
  • plaatselijk levensonderhoud te verbeteren door het creëren van 15 permanente arbeidsplaatsen.
  • vaardigheden en technologie over te dragen door plaatselijke technici op te leiden.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com