Van stortplaats tot gas, Verenigde Staten

Samenvatting project

Stortgas is een natuurlijk bijproduct van de anaërobe bacteriële activiteit die ervoor zorgt dat het organisch materiaal op de stortplaats mettertijd ontbindt. De hieruit resulterende emissies in de atmosfeer dragen in belangrijke mate bij aan de opwarming van het aardoppervlak en vormen meer dan 35% van alle door de mens veroorzaakte methaangasemissies in de VS.

In 2004 werd de fakkel op deze niet meer gebruikte stortplaats vervang door een elektriciteitscentrale die het afgevangen broeikasgas gebruikt om elektriciteit op te wekken. Aangezien methaan een belangrijk bestanddeel is van broeikasgas en eveneens het hoofdbestandeel van aardgas, kan stortgas als vervanging voor aardgas dienen bij het opwekken van elektriciteit. Naast de stortplaats staat een elektriciteitscentrale die ongeveer 3.500 kilowatt aan elektriciteit oplevert.

Het project maakt goed economisch gebruik van wat anders een nutteloos stuk grond zou zijn door wat eerst als afval beschouwd werd om te zetten in bruikbare commerciële energie.

Projectomschrijving

Zoals hierboven staat aangegeven wordt stortgas nu gebruikt om elektriciteit op te wekken en niet langer afgefakkeld. Naast de stortplaats staat een elektriciteitscentrale die ongeveer 3500 kilowatt aan elektriciteit oplevert. Twee verbrandingsmotoren van 1750 kilowatt elk drijven elektrische generators aan die stroom produceren en afleveren aan het plaatselijke net. De volledige stroomproductie wordt opgekocht door Commonwealth Edison die er zo’n 3.500 huizen in de buurt van stroom mee voorziet.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

  • Door aan te tonen dat een kleinschalige oplossing kan worden ingezet bij de strijd tegen klimaatverandering is het project verder ook een nuttig educatief instrument.
  • Door in een deel van de behoefte aan fossiele brandstoffen te voorzien met schone en hernieuwbare energie.
  • Door het stortgas uit de stortplaats te halen kan de grond erom heen uiteindelijk voor recreatie worden gebruikt.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com