Stortplaatsgas, Europa

Samenvatting project

Het Mamak Stortplaatsgasproject in de buurt van het Turkse Ankara werd door de Wereldbank uitgeroepen tot het beste milieuproject van 2009. Deze stortplaats wordt gebruikt door een bevolking van bijna 4 miljoen en sinds 1980 werd er meer dan 20 miljoen ton ongesorteerd afval gestord. Vanuit de stortplaats, die vroeger verantwoordelijk was voor stankoverlast en problemen m.b.t. de gezondheid en luchtkwaliteit, kon methaangas direct de atmosfeer in ontsnappen. Tegenwoordig zorgt een stortplaatsgassysteem ervoor dat alle door de afgedekte stortplaats geproduceerd methaan wordt afgevangen en omgezet in hernieuwbare energie terwijl de grond gesaneerd wordt. Verder wordt alle recycleerbaar afval van het restafval gescheiden en wordt het gft-afval verwerkt in een anaerobe vergistingsinstallatie en levert zo nog een bron van hernieuwbare energie op.

Projectomschrijving

Naast de stortgasafvang- en verbrandingssystemen werd er ook nog een nieuw afwateringssysteem aangelegd ter verbetering van de plaatselijke waterkwaliteit door de nabijgelegen Imrahor Creek te beschermen van het percolaat.

Het uiteindelijke doel van dit project is niet alleen de stankoverlast te verhelpen en de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ook een nul-afvaloplossing te creëren die werkgelegenheid schept en dienst kan doen als educatieve faciliteit op het gebied van afvalverwerking.

Het project organiseert openbare bewustmakingscampagnes in en rond Ankara en heeft meer dan 200 werkgelegenheids- en opleidingsplaatsen gecreëerd waaronder veilige werkplaatsen voor voddenrapers die voorheen voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van de stortplaats.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Naast een vermindering van broeikasgassen draagt het project bij tot duurzame ontwikkeling door:

  • werkgelegenheids- en opleidingsplaatsen te scheppen voor meer dan 200 mensen, waaronder de voddenrapers die voorheen voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van de stortplaats
  • het vrijkomen van giftige organische stoffen in de atmosfeer en percolaat in het grondwater te voorkomen
  • het bewustzijn onder het publiek op het gebied van afvalbeheer en recycleren te vergroten aan de hand van openbare campagnes en het verschaffen van een sorteer- en recycleerfaciliteit
  • 4 500 bomen te planten en een broeikas op te zetten die verwarmd wordt door de restwarmte uit de vergistingsinstallatie en groente, fruit en bloemen produceert.
  • de afhankelijkheid van grote brandstofinvoer te verminderen.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com