Elektriciteitsopwekking uit biomassa, China

Projectnaam
National Bachu Biomass Power Generation Project, Volksrepubliek China
Projektstandort
Bachu County, in de autonome regio Xinjiang Uygur
Financier en leverancier
Standaard
Gold Standard (GS)
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
Afgesloten projecten

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Projectinformatie

Het National Bachu Biomass Power Generation Project maakt gebruik van biomassa/agrarisch restmateriaal (voornamelijk katoenstengels) om hernieuwbare elektriciteit op te wekken in Bachu County, in de autonome Xinjiang Uygur regio van China.

Het project bestaat uit het installeren van een 12MW biomassa elektriciteitscentrale waarin 130.000 ton biomassa wordt omgezet in 59.000 MWh elektriciteit per jaar voor het Northwest China Power Grid. Ware het niet voor dit project, dan zou het agrarisch restmateriaal op het veld worden verbrand of achtergelaten.

Hoe draagt het project bij aan koolstofdioxidereductie?

Het project reduceert naar schatting de emissie van CO2 met 47.000 ton per jaar door elektriciteit op te wekken die anders afkomstig zou zijn van met fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales binnen het Northwest China Power Grid.

Wie is verantwoordelijk voor het project?

Het project is ontwikkeld door National Bio Energy Co.,Ltd., een overheidsonderneming die gespecialiseerd is in een omvangrijke ontwikkeling en benuttiging van biomassa restafval in China door middel van de constructie en bedrijfsvoering van de meest geavanceerde biomassa elektriciteitscentrales.

Het bedrijf heeft 29 centrales in gebruik, 8 in aanbouw en goedkeuring voor een verdere 13 projecten met een totale, geïnstalleerde capaciteit van 1 miljoen kW in meer dan 12 provincies door heel China. Sinds de inbedrijfname van de eerste centrale heeft National Bio Energy Co.,Ltd meer dan 10,2 miljard kW aan groene elektriciteit opgewekt, de inkomens van boeren met 2,4 miljard Amerikaanse dollars verhoogd, de werkgelegenheid op het platteland verbetert met meer dan nieuwe 75.000 banen en gezorgd voor een reductie in CO2-emissies van meer dan 13 miljoen ton.

BPTN-projects-2015-China-Biomass-gallery

Belangrijkste voordelen

  • Reductie in CO2-emissies van 120.163 ton tussen januari 2011 en augustus 2013;
  • Inkomens van boeren verhoogd met 4,25 miljoen Amerikaanse dollars per jaar door de inkoop van biomassa restmateriaal;
  • Energie-armoede verlicht door verbetering van de elektriciteitsvoorziening en stabiliteit van het spanningsnet in verafgelegen plattelandsgebieden, met name tijdens het ploegseizoen in het voorjaar.
  • Betere werkgelegenheid met 112 nieuwe banen direct op de locaties en meer in de biomassa toeleveringsketen;
  • Reductie van verbranding in het open veld van biomassa en zodoende een reductie in het ongevallenrisico, de luchtvervuiling en aandoeningen van de luchtwegen.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com