Biomassa, Zuid-Amerika

Samenvatting project

Drie keramiekproductiefaciliteiten in Rio de Janerio staat produceren nu duurzame teracotta briketten voor de constructieindustry door de brandstof die ze in hun ovens gebruiken aan te passen. In plaats van 4,1 miljoen liters stookolie per jaar te gebruiken om 60 000 ton keramiek te produceren, maakt elke faciliteit nu gebruik van biomassa voor de ovens. De soorten biomassa die gebruikt worden zijn o.a. zaagsel, oude transportpallets en hout en houtsnippers afkomstig van duurzame bebossingslocaties.

Projectomschrijving

Het Rio Ceramics Biomass Project omvat drie keramiekproductiefaciliteiten in Vila Nova in Itaborai City, Sao Silvestre in Rio Bonito City en Nova Dutra in Pinheiral City. Elk project ondersteunt een gemeenschapsorganisatie. Deze omvatten een basisschool op het platteland, een school voor mental en fysiek minder valide kinderen en jonge volwassen en een muziekproject voor kansarme kinderen. De locatie in Vila Nova bevat zelfs een bron waardoor de plaatselijke gemeenschap toegang heeft tot schoon water.

Het project heeft verder ook een aantal werkgelegenheids- en opleidingsplaatsen gecreëerd waaronder 36 tijdelijke constructiebanen en negen permanente operator banen.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

De drie keramiekproductiefaciliteiten dragen bij tot een duurzame ontwikkeling door:

  • plaatselijke werkgelegenheids- en opleidingskansen te creëren
  • een aantal plaatselijke liefdadigheidsorganisaties te ondersteunen
  • de plaatselijke gemeenschap toegang te verschaffen tot schoon water via een bron op de Vila Nova locatie.
  • zaagsel, dat voorheen als afval werd behandeld, te gebruiken als brandstof
  • hout te gebruiken van plantaties waar gevelde bomen vervangen worden door nieuw geplante bomen, en dus een hernieuwbare energiebron vormen.
  • de kansarme bevolking een inkomen te verschaffen door de aankoop van recycleerbare houtresten die voor de Sao Silvestre faciliteit worden ingezameld door een favela-coöperatie
  • bakstenen uit de Nova Dutra faciliteit aan de plaatselijke gemeenschap te schenken als hulp bij de opbouw en reparatie van huizen
  • klei en financiering te verzorgen voor een plaatselijk instituut dat pottenbakkerscursussen geeft en sociale jeugdprojecten organiseert
  • een inkomen te bieden aan de kansarme bevolking door recycleerbare houtresten die voor de Sao Silvestre faciliteit worden ingezameld door een favela coöperatie.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com