Biomassa, Azië

Samenvatting project

In dit Chinese biomassaproject in de Anhui plattelandsprovincie wordt kolen vervangen door biomassa bij het opwekken van schone elektriciteit. De biomassa wordt op talloze locaties rond de projectlocatie ingezameld en bestaat uit o.a. houtresten, niet meer productieve katoenplanten en rijstvliezen. Rijstvliezen zijn de zachte schilletjes waarin de rijst groeit en die worden weggegooit bij het verwerken van de rijst. Deze rijstvliezen werden eerder als afval beschouwd maar hebben nu een tastbare financiële waarde voor de plaatselijke boeren.

Het project zorgt niet alleen voor stroom maar ook voor werkgelegenheid, met 172 banen in de biomassa-elektriciteitscentrale en verder zorgt het inzamelen van rijstvliezen en biomassa voor broodnodige werkgelegenheid in Anhui, in het voornamelijk landelijk deel van China.

Projectomschrijving

Naast de behoefte aan op kolen gestookte elektriciteitscentrales terug te dringen, zorgt het project ook voor een vermindering van broeikasgasemissies door energie op te wekken aan de hand van rijstvliezen die voorheen werden weggegooit om te verrotten en voor een betere luchtkwaliteit in de regio en binnenshuis door kleine kolenboilers te vervangen door biogasboilers.

Een boer verdient typisch 800-1100 RMB van een enkele met rijst beplant mu (667m2). Nu ontvangen plaatselijke boeren een extra 60 miljoen RMB per jaar, verdeeld over ongevee 50 000 boeren.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Naast een vermindering van broeikasgassen draagt het project bij tot duurzame ontwikkeling door:

  • rijstvliezen die voorheen als afval werden beschouwd en methaangas genereerden, als brandstof te gebruiken
  • de luchtkwaliteit te verbeteren door biogasboilers te gebruiken
  • 214 banen te creëren tijdens de constructiefase en172 banen in de bedrijfsfase van het project
  • de inkomens van projectmedewerkers en plaatselijke boeren te vergroten
  • de plaatselijke boeren asresten aan te bieden, die gebruikt kunnen worden voor de bemesting.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com