Kookfornuizen, Mexico

Een jong gezin verzamelt zich rondom een nieuw geplaatst kookfornuis van het ONIL-kookfornuizenproject in Mexico.

Projectnaam
Distributie van ONIL-kookfornuizen
Projektstandort
San Felipe, Mexico
Financier en leverancier
C Quest Capital.
Standaard
Clean Development Mechanism (CDM), Verified Carbon Standard (VCS)
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
2018

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Over het project

Volgens rapporten van de Wereldbank leefde in 2002 ongeveer de helft van de bevolking in Mexico in armoede en een vijfde in extreme armoede.

In Mexico gebruikt ongeveer een kwart van de bevolking (27 miljoen mensen in landelijke en inheemse samenlevingen) brandhout om te koken. Dit zijn vaak de meest achtergebleven huishoudens. Brandhout is de belangrijkste energiebron voor ongeveer 80% van de huishoudens op het platteland, en de meerderheid van de huishoudens gebruikt nog steeds een open vuur, een inefficiënte vorm van brandstofgebruik.

Deze vuren veroorzaken ademhalingsproblemen en brandwonden, en omdat ze inefficiënt zijn, draagt de grote vraag naar brandstof om deze vuren te stoken bij aan de ontbossing.

Het project plaatst gemiddeld 15.000 verbeterde kookfornuizen per jaar (2012 – 2016) bij gezinnen door het hele land (met een beoogde 35.000 per jaar in 2019).

Elk kookfornuis verlaagt naar verwachting de CO2-uitstoot met bijna 3 ton per jaar, afhankelijk van het model en de staat waarin het verkeert. Dit zal de ontbossing en bodemaantasting verminderen en conserverende landbouw stimuleren. Het zal tevens de gezondheid en het welzijn van moeders en kinderen bevorderen.

Mexico-project-images-2

Links: Een nieuw ONIL-kookfornuis – gemaakt van gegoten beton, geproduceerd in Mexico en lokaal in elkaar gezet. Rechts: Het ONIL-kookfornuis vervangt een traditioneel open vuur op drie stenen en brandt veel efficiënter en met minder brandstof.

Wie zitten er achter het project?

C-Quest Capital en haar partners doen hun best om uiterst efficiënte plancha-stijl kookfornuizen te leveren aan gezinnen in landelijk Mexico.

Bijdrage aan koolstofdioxidereductie

Elk project bestaat uit ongeveer 13.800 verbeterde kookfornuizen, wat neerkomt op een verlaging van 40.000 tCO2e per jaar.

Hoe dragen de projecten bij aan koolstofdioxidereductie?

Het ONIL-kookfornuis is een brandstofefficiënt kookfornuis die de hoeveelheid brandhout die een huishouden nodig heeft, verlaagt met tot wel 58% ten opzichte van de uitgangssituatie. Het kookfornuis is gemaakt van gegoten beton, geproduceerd in Mexico en lokaal in elkaar gezet en geplaatst. Het gemiddelde verbruik aan brandhout voor koken is 2,1 kg/inw/dag of 5 ton/gezin/jaar. Elk ONIL-kookfornuis in Mexico bespaart 2893 ton CO2e per jaar.

Belangrijkste voordelen

 • Milieu
  Mexico verloor 6,9% van zijn bosareaal tussen 1990 en 2005 (4.778.000 hectare).

  ONIL-kookfornuizen verbruiken minder brandhout, waardoor minder brandhout nodig is uit de bossen, wat een positieve invloed heeft op de biodiversiteit.

 • Financiële zekerheid
  De toegenomen efficiëntie van de kookfornuizen ten opzichte van open vuur levert een rechtstreeks financieel voordeel op voor de gezinnen. De reductie in de behoefte aan brandhout betekent dat geld wordt uitgespaard. Dit is belangrijk aangezien de prijs van brandhout ongeveer verviervoudigd zijn sinds 1990 (van 56 pesos naar 388 pesos in 2005) naar mate de relatieve schaarsheid ervan toeneemt.
 • Gezondheid en welzijn
  Luchtvervuiling in huis als gevolg van het koken op een open vuur kan bijdragen aan een hogere kans op ziekte, waaronder acute infecties van de lagere luchtwegen, zoals longontsteking bij jonge kinderen en chronische obstructieve longziekten en longkanker bij vrouwen (en in mindere mate bij mannen).

  De verbeterde ONIL-kookfornuizen hebben een rookkanaal waarmee de kookgassen buiten het gebouw worden gebracht.

 • Empowering Women
  Het inefficiënte verbranden van hout op een open vuur op drie stenen vereist dat vrouwen en kinderen elke week enorme hoeveelheden hout moeten verzamelen (ruim 8000 kg per gezin per jaar).

  Daarnaast zijn er veiligheidsproblemen voor vrouwen tijdens het verzamelen van hout en gezondheidsrisico’s door het dragen van deze zware lasten.

  Per week wordt gemiddeld een volle dag besteed aan het verzamelen van hout met alle gevolgen van dien voor vrouwen en hun gezinnen.

  Efficiëntere kookfornuizen hebben minder hout nodig en dat betekent minder tijd voor het verzamelen van hout, minder gewicht om te dragen en meer tijd voor andere activiteiten en het gezinsleven.

 • Economische en sociale duurzaamheid
  Het project levert een aanzienlijke bijdrage aan de economische duurzaamheid van Mexico via een efficiënter gebruik van brandhout. Energiebesparing, zowel op het niveau van huishoudens als op nationaal niveau, levert een belangrijke bijdrage aan hun economische efficiëntie en duurzaamheid. In Mexico besteden huishoudens tot 15 à 20 procent van hun inkomen aan de aanschaf van brandhout. Het gebruik van een efficiënt kookfornuis zal een aanzienlijke effect hebben op het verlagen van deze huishoudelijke uitgaven.

  Door tijd te besparen, die anders aan het verzamelen van hout zou zijn besteed, heeft een huishouden meer tijd beschikbaar voor activiteiten die inkomen genereren.

  Door middel van demonstraties, trainingen en implementatie verbetert het project tevens de sociale resultaten in onderwijs en bewustzijn.

  Dit programma maakt mensen bewust van de gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door een open vuur zoals dat traditioneel wordt gebruikt om op te koken, en creëert een mogelijkheid voor collectieve actie voor klimaatverandering, met een sterker gevoel van saamhorigheid en zeggenschap voor afzonderlijke huishoudens.

Meerwaarde

Koolstofbeheerprojecten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan betere bestaansmogelijkheden van hun lokale gemeenschappen. Deze voordelen vormen een wezenlijk onderdeel van de bredere doelen voor het realiseren van permanente sociale en milieu-duurzaamheid. De voordelen ondersteunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en omvatten verbeteringen in lokale economieën door middel van werkgelegenheid, hoogwaardigere producten en infrastructuurverbeteringen. Veel projecten bieden gezondheidsvoordelen, onderwijsverbeteringen en een positief effect op gendergelijkheid. Verschillende typen projecten bieden verschillende voordelen. Research commissioned by ICROA” target=”_blank”>Onderzoek in opdracht van ICROA en uitgevoerd door het Imperial College in 2014 probeerde het effect van investeringen in de vrijwillige koolstofmarkt te kwantificeren.

Voor elke ton aan koolstofemissiereductie, leveren de kookfornuis-projecten een extra meerwaarde op van $7241:

 1. Bron: Afbeeldingen uit ICROA-onderzoek door Kountouris, Y., Makuch, Z., Tan Loh, E.F. (2014) ‘Quantification and Evaluation of the Voluntary Carbon Market’s Co-benefits’, Imperial College London University, juni 2014
 2. Voor meer informatie: bptargetneutral@bp.com