Onze projecten selecteren

Alle projecten die geselecteerd worden voor de BP Target Neutral Pillar Portfolio, worden onderworpen aan de strenge due dilligence van BP Target Neutral en voldoen voor de volle 100% aan de ICROA Code of Best Practices.

Brazil-FuelSwitching-1-cropped2

Onze projecten bevinden zich over de hele wereld. Ze bieden de lokale gemeenschap sociale en andere economische voordelen, zoals langdurige werkgelegenheid, betere energievoorzieningen, verbeterde lokale infrastructuur, de overdracht van vaardigheden, opleiding en kennis waardoor de lokale koolstofarme groeiplannen worden gesteund.

Wij hebben een streng beoordelingsproces voor alle potentiële projecten. Iedere projectlocatie wordt bezocht om met de projecteigenaren en lokale belanghebbenden te kunnen spreken. Wij kijken naar de technische risico’s om te kunnen waarborgen dat het project de beloofde voordelen ook daadwerkelijk oplevert. Wij kijken naar niet-technische risico’s om ervoor te zorgen dat de projectontwikkeling verloopt volgens de lokaal geldende wetgeving en de VN-verklaring van de Rechten van de Mens en, waar mogelijk, of het project geen negatieve gevolgen heeft voor de lokale gemeenschappen.

Ons Project Selection Forum is verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van alle projecten in onze portfolio. Dit forum bestaat uit vertegenwoordigers van de onafhankelijke organisaties Fauna and Flora International en Forum for the Future, evenals BP Target Neutral. Het forum garandeert de deugdelijkheid van ieder project en de sociaal-economische en milieuvoordelen ter plaatse. Alle projecten worden ook beoordeeld en goedgekeurd door ons Independent Advisory and Assurance Panel.

Nadat een project geselecteerd is, wordt er een VERPA (Verified Emission Reduction Purchase Agreement – een koopovereenkomst voor geverifieerde emissiereducties) afgesloten en geregeld dat de VERs (Verified Emission Reduction – geverifieerde emissiereductie) die het project oplevert wordt geboekt op een erkend CO2-register. Op deze manier is het proces transparant en worden de credits altijd maar één keer geteld. Wanneer de credits worden verkocht ter compensatie van emissies worden ze officieel gecompenseerd – een praktijk die bekend staat als “afboeken”.