Gasomschakeling, VS

Magnesium ingots geproduceerd zonder het schadelijke broeikasgas SF6

Projectnaam
Omschakelen van SF6 naar een alternatief gas bij de productie van magnesium
Projektstandort
Eaton Rapids, Michigan, VS
Financier en leverancier
3degrees Inc.
Standaard
Verified Carbon Standard Versie 3 / door CDM goedgekeurde nulmeting- en monitoringmethodiek AM0065
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
2018

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Meridian Magnesium Products is een fabrikant van uit magnesiumlegeringen vervaardigde auto-onderdelen. Deze worden onder andere gebruikt in de motor van een GM Cadillac, het dashboard van een BMW X3 en het chassis van een Ford Mustang.

Het brandstofverbruik van alle voertuigen met magnesium onderdelen (inclusief hybride en elektrische voertuigen) is beter vergeleken met auto’s met traditionele materialen.

Er waren twee processen in de Amerikaanse en Canadese fabrieken van Meridian die aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen uitstootten:

1) een proces waarbij een magnesiumlegering verhit/gesmolten en in een mal gespoten werd.
2) het recycleren van schroot tot magnesium ingots.

Bij beide processen worden metalen verhit tot extreem hoge temperaturen. Omdat gesmolten magnesium ontvlambaar is (vlam kan vatten) bij aanwezigheid van zuurstof, moeten beide processen worden uitgevoerd in een afgesloten ruimte die dan gevuld wordt met een gas dat het ontvlammen van gesmolten magnesium voorkomt. Voorafgaande aan het project gebruikte Meridian het in de industrie gebruikelijke ‘schermgas’: zwavelhexafluoride (SF6). SF6 is goedkoop, reageert niet met magnesium, is niet toxisch en relatief makkelijk te gebruiken. Het is daarentegen ook een broeikasgas dat een 23.900 keer zo sterk effect op de opwarming van de aarde heeft dan CO2.

Meridian produceert lichtgewicht onderdelen van magnesium voor de automobielindustrie. Magnesium helpt auto’s lichter te maken waardoor brandstof wordt bespaard.

Hoe dragen de projecten bij aan koolstofdioxidereductie?

Meridian is voortrekker geweest, in samenwerking met het de Amerikaanse milieu-instantie EPA, bij het zoeken naar alternatieven voor SF6. Deze werkgroep kwam met een alternatief gasmengsel NOVEC™ 612 naar voren als de meest milieubewuste oplossing. Het was echter ook een van de duurste. Om de omschakeling van SF6 naar NOVEC™ 612 deels te kunnen financieren heeft Meridian bijgedragen aan het opstellen van een CO2-creditmethodiek aan de hand waarvan fabrikanten van magnesiumproducten CO2-credits kunnen genereren, verifiëren en verkopen. Deze methodiek kan worden gebruikt door alle fabrikanten van gietonderdelen.

Meridian was de eerste commerciële gebruiker in de van NOVEC™ 612 bij de magnesiumproductie in Amerika. Het bedrijf nam hierbij een aanzienlijk risico aangezien er nog geen oplossing was voor veel van de productieproblemen toen tot omschakeling werd besloten, temeer omdat de productiefaciliteiten operationeel waren (niet nieuw). Meridian is bijna onmiddellijk na de gasomschakeling begonnen met CO2-creditactiviteiten. De veranderingen werden ingevoerd in 2007 en 2008 in fabrieken in het Amerikaanse Michigan en in Ontario in Canada. De verkoop van deze credits heeft bijgedragen tot het financieren van de omschakeling. Het project leidt tot een vermindering van broeikasgasemissies van ongeveer 200-300 duizend ton CO2e per jaar.

Dit systeem heeft meer dan 50 doelstellingen en doelen opgesteld ter vermindering van de algehele milieubelasting. Aan de hand van deze programma’s is Meridian er in geslaagd om de CO2-emissies per ton metaal dat door de fabriek in Eaton Rapids, Michigan wordt geproduceerd met 72% te verlagen

De voortrekkersrol die Meridian op dit gebied heeft gespeeld werd in 2011 erkend met de Environmental Responsibility Award van de International Magnesium Association. Deze prijs werd in het leven geroepen als erkenning voor bedrijven die een actieve rol spelen bij het terugdringen van de koolstofvoetafdruk van de magnesiumindustrie en die een voorbeeld zijn voor de magnesiumindustrie wereldwijd. Alle aspecten van de magnesiumindustrie, van primaire productie tot eindgebruikerindustriën, zijn inbegrepen.

Wie zitten er achter het project?

Meridian Magnesium Products is een fabrikant van uit magnesiumlegeringen vervaardigde auto-onderdelen. Het bedrijf heeft sinds 2001 een robuust ISO 14001 milieubeheersysteem gehandhaafd.

Dit systeem heeft meer dan 50 doelstellingen en doelen opgesteld ter vermindering van de algehele milieubelasting. Aan de hand van deze programma’s is Meridian er in geslaagd om de CO2-emissies per ton metaal dat door de fabriek in Eaton Rapids, Michigan wordt geproduceerd met 72% te verlagen.

Magnesium speelt een belangrijke rol bij de gewichtsverlaging van alle personenauto’s, inclusief hybride en elektrische voertuigen. Het brandstofverbruik van alle voertuigen met magnesium onderdelen (inclusief hybride en elektrische voertuigen) is beter vergeleken met auto’s met traditionele materialen. Daarom speelt Meridian een centrale rol binnen de United States Automotive Materials Partnerschip (USAM), een initiatief dat op zoek is naar mogelijkheden om een gezinsauto te ontwikkelen met een brandstofverbruik van 80 mpg (34 km/l). Overige spelers zijn de Amerikaanse regering, autofabrikanten, leveranciers, universiteiten en nationale laboratoria.

Belangrijkste voordelen

  • Leider op het gebied van omschakeling van het schadelijke SF6-schermgas.
  • Reductie van broeikasgasemissies met 200-300 duizend ton CO2e per jaar.
  • Links: Meridian is gestopt met het gebruik van het krachtige broeikasgas SF6 in hun magnesiumproductieproces. Koolstoffinanciering stelt het bedrijf in staat om het milieuvriendelijke alternatief, NOVEC 612, in te zetten. Midden en rechts: NOVEC 612-gascontroller in de fabriek van Meridian Magnesium in Michigan. NOVEC 612 is veel minder schadelijk voor het milieu dan het schermgas SF6.

  • Nieuwe CO2-creditmethodiek die gebruikt kan worden door alle Amerikaanse fabrikanten van magnesiumproducten.
  • Ondersteuning van innovatie en efficiëntie in de automobielindustrie aan de hand van een beter brandstofverbruik en betere koolstofemissies door het gewicht van voertuigen te verlagen zonder dat voertuigen minder sterk worden.

Voor meer informatie: bptargetneutral@bp.com