Bosbescherming, Zambia

Het Lower Zambezi REDD+ Project helpt boeren met betere praktijken voor conserverende landbouw

Projectnaam
Lower Zambezi REDD+ Project
Projektstandort
Provincie Lusaka, Zambia
Financier en leverancier
BioCarbon Partners
Standaard
VCS en CCB Triple Gold
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
2018

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Over het project

Het doel van het project is de bescherming van het Rufunsa Conservancy, een wildbeheergebied van 38.781 hectare naast Lower Zambezi National Park. Het projectgebied is een van de laatste intacte bossen in de provincie Lusaka en vormt een 60 kilometer brede buffer naast Lower Zambezi National Park (LZNP). Het is een strategisch beschermd gebied in Zambia binnen een grensoverschrijdend wildbeheergebied van wereldbelang.

De totale emissiereductie door het project wordt geschat op een gemiddelde van 187.144 ton CO2e per jaar gedurende de crediteringsduur van 30 jaar.

Hoe draagt het project bij aan koolstofdioxidereductie?

Ontbossing is hier een gevolg van de houtskoolproductie en de uitbreiding van de landbouwgronden van bewoners en langdurig verblijvende immigranten. Naar schatting is 53% van het jaarlijkse houtskoolaanbod in Lusaka afkomstig uit het projectgebied. In de projectzone wonen bij benadering 8300 mensen, verspreid over 28 dorpen in vier verschillende gemeenschapszones.

Families gegroepeerd rond een nieuw geplante boom in het Lower Zambezi REDD+ Project

Het project verwacht de ontbossing af te remmen met projecten in de gemeenschap die de plaatselijke afhankelijkheid van ontbossing tegengaan, die zorgen voor meer of betere bestaansmogelijkheden, en die methoden implementeren waarmee het land beter kan worden beheerd, zoals infrastructuur, bewaking, brandbeheersing en biodiversiteitsmonitoring.

Wie zitten er achter het project?

BioCarbon Partners (BCP) is een maatschappelijke onderneming met een Afrikaans hoofdkwartier, een Afrikaanse focus en een meerderheid van Afrikaanse eigenaars. Het ontwikkelt en beheert lange-termijn boskoolstofprojecten in biodiverse landschappen van wereldbelang in Afrika. Het project ontving steun van het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingswerk USAID, dat $14 miljoen heeft geïnvesteerd in opstartfinanciering met BCP via het Community Forests Program (CFP), voor de oprichting van verifieerbare REDD+-activiteiten in een gebied van 748.000 hectare in Eastern en Lusaka Provinces. Het door USAID gefinancierde Community Forests Program ondersteunt tevens een pakket gemeenschapsactiviteiten van BCP om de ontbossing tegen te gaan in de projectzone voor het Lower Zambezi REDD+ Project (LZRP).

Het project hielp de Forestry Department om de grootte van de bestaande boomkwekerij te verdubbelen en te moderniseren. Boeren hebben nu de beschikking over zaailingen voor een scala aan verschillende typen bomen, waaronder fruitbomen en bomen voor gebruik in conserverende landbouw.

Het Lower Zambezi REDD+ Project beschermt 39.000 hectare aan primair Miombo-bos dat grenst aan het Lower Zambezi National Park (4092 km2). Bekend als het Rufunsa Conservancy

Belangrijkste voordelen

 • De totale emissiereductie door het project wordt geschat op een gemiddelde van 187.144 ton CO2e per jaar gedurende de crediteringsduur van 30 jaar.
 • Ongeveer 8300 mensen deelgenomen aan bewustmakingsactiviteiten in de plaatselijke gemeenschap, waarin wordt gewezen op lokale milieuproblemen en de positieve effecten van REDD+.
 • Van het aandeel in de opbrengst over 2015 van de verkoop van boscompensatiecredits na verificatie van het REDD+-project, werd ongeveer USD 64.000 rechtstreeks geïnvesteerd in de LZRP-gemeenschappen als resultaat van de bosbescherming. De gemeenschappen gebruikten de fondsen voor projecten waar de hele gemeenschap beter van werd, waaronder een hamermolen en boorputten.
 • Ongeveer 3100 mensen profiteren rechtstreeks van projectactiviteiten ter verbetering van de bestaansmogelijkheden, waaronder:
  • Het geven van training en steun aan 750 huishoudens bij het implementeren van betere praktijken voor de conserverende landbouw, en zodoende boeren in staat te stellen grotere opbrengsten te bereiken door efficiënter te werken.
  • Het geven van training aan huidige houtskoolproducenten in duurzame praktijken voor de houtskoolproductie, en van financiële prikkels om alleen in bepaalde gebieden van de beschermde openbare bossen te opereren. Het project is bedoeld als een zinvolle aanpak van enkele van de sterkste impulsen achter de ontbossing in de projectzone van het LZRP.
  • Het scheppen van lokale banen en werkgelegenheid voor 33 mensen. De banen variëren van huishoudelijke hulp of part-time bouwvakker tot facilitator of manager in het beroemde Forest Monitoring Team en Community Engagement Team van BCP.
  • De financiering van voorlichting over het milieu via het Environmental Education Programme, een interactief leerprogramma met 21 lessen voor de oudste leerlingen in het basisonderwijs. In 2017 vindt het Environmental Education Programme plaats op 4 scholen met 11 leraren en 153 leerlingen.
  • Nauwe samenwerking met lokale instellingen en organisaties aan het opbouwen van hun bekwaamheid om inkomstenbronnen voor hun gemeenschap aan te boren en te beheren op een eerlijke, transparante en zinvolle wijze.
  • Het verbeteren van de infrastructuur van de gemeenschap door een betere toegang tot schoon water voor 58% van de gemeenschappen door middel van boorputten en bronnen, en het bouwen van een kliniek voor een betere toegang tot gezondheidszorg.
  • Het bouwen van een huis voor een leraar voor betere onderwijsmogelijkheden voor leerlingen op het platteland.
  • Het samenwerken met de lokale organisatie Bee Sweet in 2016 om een langetermijn- en schaalbare bijenhouderijproject op te zetten met 4000 bijenkorven verdeeld over 200+ huishoudens in Rufunsa gedurende de komende 3 jaar.
  • Links: Bijen houden is een van de nieuwe toevoegingen aan de lokale economie van de samenleving door het Lower Zambezi REDD+ Project. Midden: Als onderdeel van het Lower Zambezi REDD+ Project, steunt de ontwikkelaar, BCP, een schoolboomgaard waarin fruitbomen zijn geplant. Rechts: Het Lower Zambezi REDD+ Project ondersteunt het geven van milieuonderwijs, waarin leerlingen zoals Jessie leren over het milieu.

  • Het ondersteunen van oprichten en trainen van de Dog Detection Unit van de Department of National Parks and Wildlife in samenwerking met Conservation Lower Zambezi om stroperij en illegale handel in wilde dieren in en rond het Lower Zambezi National Park tegen te gaan.
  • Het ondersteunen van de Forestry Department om de grootte van de bestaande boomkwekerij te verdubbelen en te moderniseren. Boeren hebben nu de beschikking over zaailingen voor een scala aan verschillende typen bomen, waaronder fruitbomen en bomen voor gebruik in conserverende landbouw.

Meerwaarde

Koolstofbeheerprojecten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan betere bestaansmogelijkheden van hun lokale gemeenschappen. Deze voordelen vormen een wezenlijk onderdeel van de bredere doelen voor het realiseren van permanente sociale en milieu-duurzaamheid. De voordelen ondersteunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en omvatten verbeteringen in lokale economieën door middel van werkgelegenheid, hoogwaardigere producten en infrastructuurverbeteringen. Veel projecten bieden gezondheidsvoordelen, onderwijsverbeteringen en een positief effect op gendergelijkheid. Verschillende typen projecten bieden verschillende voordelen. Onderzoek in opdracht van ICROA en uitgevoerd door het Imperial College in 2014 probeerde het effect van investeringen in de vrijwillige koolstofmarkt te kwantificeren.

REDD+-projecten genereren aanzienlijke koolstofreducties, in nauwe samenwerking met gemeenschappen die in het bos leven om duurzame bestaansmogelijkheden te creëren en tegelijkertijd de bomen te behouden.

Elk jaar worden de koolstofemissies verlaagd met 6.550.464 ton en wordt $8.502.324 aan totale toegevoegde waarde gegenereerd.

Voor meer informatie: bptargetneutral@bp.com