Biovergisters, India

Koeienmest wordt in een biovergister gestort in het biogasproject van Bagepalli Coolie Sangha

Projectnaam
CDM-biogasproject Bagepalli Coolie Sangha
Projektstandort
Karnataka, India
Financier en leverancier
FairClimateFund (FCF)
Standaard
CDM en Gold Standard
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
2018

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Over het project

De Coolie Sangha is een is een 25-jaar oude lidmaatschapsorganisatie, opgezet door kleine en arme boerenfamilies (landarbeiders met en zonder eigen grond) in hun betreffende dorpen.

38.615 kleine en arme boerenfamilies hebben op dorpsniveau Coolie Sangha Units (CSU’s) opgezet in 915 dorpen. De Coolie Sangha kent zelffinanciering via een systeem van Sangha Fund-contributies gedaan door de leden zelf.

De Coolie Sangha implementeert diverse vanuit de basis voorgestelde ontwikkelingsactiviteiten, waaronder onderwijs voor kinderen, sociale en verwijzende gezondheidszorg, microcredieten voor Coolie-vrouwen, activiteiten voor het ondersteunen van jonge weduwen en verlaten vrouwen, een gedecentraliseerde kredietverstrekker op dorpsniveau, landbouwontwikkeling, enz.

“Voordat ik biogas had kostte het me elke dag wel twee tot drie uur om te koken. Om brandhout te verzamelen vertrok ik om 8 uur ‘s morgens en kwam ik rond 12 uur ‘s middags terug. Nu heb ik tijd om te werken.”

Het CDM-biogasproject beoogt 18.000 biogasinstallaties (vergisters) met een capaciteit van 2 m3 elk te plaatsen in afzonderlijke huishoudens in 5 Taluks van Chickballapur District door de Coolie Sangha, en op deze manier niet-hernieuwbare biomassa te vervangen door biogas om op te koken en water mee te verwarmen.

Huishoudens in het biogasproject van Bagepalli Coolie Sangha vinden het koken op biogas veel schoner en efficiënter dan koken met brandhout

Een biogasinstallatie met een capaciteit van 2 m3 is voldoende om brandstof te leveren voor koken voor een gezin van vier of vijf personen. Tot nu toe zijn 11.633 biogasinstallaties geplaatst.

Het project wordt geheel gefinancierd door opbrengsten uit de verkoop van CO2-credits. Er zijn sociale, milieu-, economische en technologische voordelen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Bijdrage aan koolstofdioxidereductie

137.452 ton CO2 uitgespaard tussen 01-01-2010 en 31-12-2016.

Hoe dragen de projecten bij aan koolstofdioxidereductie?

De gekozen technologie is een biogasinstallatie aan huis. Het is een klein warmtetoestel dat het gebruik van niet-hernieuwbare biomassa vervangt door een systeem te introduceren waarin koeienmest wordt gebruikt en omgezet in hernieuwbare energie door middel van een vergister waarin het substraat wordt onderworpen aan verzuring en mechanisering.

Het biogas wordt gebruikt door een tweepits gasfornuis met een vlamtemperatuur van 870 ºC, dat wordt geleverd als onderdeel van de projectactiviteiten. Alle huishoudens die bereid zijn om biogeen afval uit de landbouw en het huishouden te verzamelen, kunnen deelnemen aan het project.

Elk huishouden plaatst een biogasinstallatie met een capaciteit van 2 m3 en voedt koeienmest, organisch afval en biomassa-afval in de anaerobe vergister. De technologie is beproefd en bewezen in India en wordt al vele jaren toegepast. Door deze diverse bronnen van biogeen afval te benutten in een gecontroleerd, anaeroob vergistings- en verbrandingssysteem, komt biogas beschikbaar voor om op te koken en water mee te verwarmen. Het biogas wordt gebruikt door een tweepits gasfornuis met een vlamtemperatuur van 870 ºC, dat wordt geleverd als onderdeel van de projectactiviteiten. Alle huishoudens die bereid zijn om biogeen afval uit de landbouw en het huishouden te verzamelen, kunnen deelnemen aan het project.

Hoe de vergister wordt gemaakt

Loading video video5fc838bcb0adf ...

Belangrijkste voordelen

 • Goede gezondheid en welzijn:
  Vermijd gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling binnenshuis
 • Betaalbare en schone energie
  Vermijd algehele en lokale milieuverontreiniging en milieudegradatie door over te schakelen van kerosine en niet-hernieuwbare biomassa naar hernieuwbare energie, met als resultaat een verlaging van broeikasgasemissies.

Links: Een gat graven voor een nieuwe biovergister voor het biogasproject van Bagepalli Coolie Sangha. Midden en rechts: Deze biogaseenheid van het biogasproject van Bagepalli Coolie Sangha is bijna klaar.

 • Goede banen en economische groei
  Tijdbesparing en productiviteitswinst voor vrouwen door:
  – Tijd uitgespaard op koken en brandhout verzamelen
  – Minder tijd nodig voor schoonmaken

  Het project heeft 16 gebiedsmanagers, 8 Mahila-trainers (vrouwentrainers), 8 begeleiders en 1 datamanager

  Het opleiden van metselaars voor het bouwen en onderhouden van biogasinstallaties. Bijna 210 lokale metselaars hebben door de projectactiviteiten een beter leven

Kijk hier hoe dit project het leven van de mensen verbetert

Loading video video5fc838bcb0b65 ...

Meerwaarde

Koolstofbeheerprojecten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan betere bestaansmogelijkheden van hun lokale gemeenschappen. Deze voordelen vormen een wezenlijk onderdeel van de bredere doelen voor het realiseren van permanente sociale en milieu-duurzaamheid. De voordelen ondersteunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en omvatten verbeteringen in lokale economieën door middel van werkgelegenheid, hoogwaardigere producten en infrastructuurverbeteringen. Veel projecten bieden gezondheidsvoordelen, onderwijsverbeteringen en een positief effect op gendergelijkheid. Verschillende typen projecten bieden verschillende voordelen. Onderzoek in opdracht van ICROA en uitgevoerd door het Imperial College in 2014 probeerde het effect van investeringen in de vrijwillige koolstofmarkt te kwantificeren.

Voor elke ton aan koolstofemissiereductie, leveren de biogas-projecten een extra meerwaarde op van $3041:

 1. Bron: Afbeeldingen uit ICROA-onderzoek door Kountouris, Y., Makuch, Z., Tan Loh, E.F. (2014) ‘Quantification and Evaluation of the Voluntary Carbon Market’s Co-benefits’, Imperial College London University, juni 2014

Voor meer informatie: bptargetneutral@bp.com