Biovergisters, China

Huishoudens in Sichuan die deelnemen aan het biovergister-project kunnen nu koken op hernieuwbaar biogas.

Projectnaam
Sichuan biovergisters-project voor huishoudens
Projektstandort
Provincie Sichuan, China
Financier en leverancier
Natural Capital Partners
Standaard
CDM, Gold Standard
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
2018

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Over het project

Het project distribueert kleinschalige biogasinstallaties en hoopt een installatie te plaatsen in een miljoen huishoudens met een laag inkomen waar ze dieren houden in de provincie Sichuan in China.

Het project is opgezet in een bijzonder benadeelde provincie van China met een typisch besteedbaar inkomen van €347 per jaar op het platteland. In de provincie Sichuan liggen volgens de nationale armoedelijst 43 gebieden die in aanmerking komen voor economische hulp van de overheid.

Ongeveer 2000 mensen, de meesten boeren en metselaars vóór aanvang van het project, zijn opgeleid tot biogas-technici om de biogasinstallaties te bouwen en hebben een permanente baan gekregen bij de Sichuan Rural Energy Office (SREO).

Om de plattelandsontwikkeling en milieubescherming te ondersteunen, is koolstoffinanciering gebruikt om voort te bouwen op een reeds bestaand biogasprogramma van de overheid en de distributie ervan op te schalen. Tezamen met subsidies van de Chinese overheid dekt dit ongeveer 40% van de kosten van de biovergister die schone en betaalbare energie aan huishoudens biedt.

Door vaste brandstoffen voor de energiebehoefte van huishoudens te vervangen, verlaagt het project het niveau van de luchtvervuiling binnenshuis die kan bijdragen een een verhoogde kans op aandoeningen van de luchtwegen. Biogassystemen kunnen ook worden aangesloten op de toiletten in huishoudens en de sanitaire hygiëne verbeteren. Arbeidsplaatsen worden gecreëerd voor lokale metselaars en technici.

Per november 2016 heeft het project meer dan 395.000 biogasinstallaties geplaatst in de provincie Sichuan.

Langzaam koken en frituren op hernieuwbaar biogas

Bijdrage aan koolstofdioxidereductie

1,936 miljoen ton CO2e voor de hele PoA sinds het project startte in mei 2012.

Hoe dragen de projecten bij aan koolstofdioxidereductie?

Het project ondersteunt het bouwen van robuuste, lokaal geschikte biogasinstallaties die 6 – 10 m3 aan huisvarkenmest kunnen opslaan. Door middel van anaerobe vergisting wordt de mest in de biogasinstallaties omgezet en het bijproduct methaan (CH4) afgevangen.

Dit biogas wordt vervolgens geleid naar fornuizen zoals kookfornuizen, rijstkokers, verwarmingsketels en verlichtingsapparatuur ter vervanging van kolen als de belangrijkste energiebron in het huishouden.

Het biogas dat door de vergisters wordt geproduceerd, brandt schoon zonder as of rook te produceren, en levert een aanzienlijke verbetering op van de bestaansmogelijkheden van de leden van het huishouden.

Afgezien van de reductie in de uitstoot van broeikasgassen door het veranderen van de brandstof, helpt het project, door de mest naar de biogasinstallatie te brengen, de emissies te verlagen die anders vanuit open, diepe putten in de omgevingslucht terecht zouden zijn gekomen.

Belangrijkste voordelen

 • Goede gezondheid en welzijn
  Het project vervangt de vaste brandstoffen, zoals kolen, voor de energiebehoefte van huishoudens. Dergelijke brandstoffen veroorzaken vervuiling in huis die kan bijdragen aan een hogere kans op ziekte, waaronder acute infecties van de lagere luchtwegen, zoals longontsteking bij jonge kinderen en chronische obstructieve longziekten en longkanker bij vrouwen (en in mindere mate bij mannen)
  Het biogas dat door de vergisters wordt geproduceerd, brandt schoon zonder as of rook te produceren, en levert een aanzienlijke verbetering op van de bestaansmogelijkheden van de leden van het huishouden.

  Door andere soorten brandstof te vervangen, geven de biogasinstallaties vrouwen meer tijd voor andere activiteiten omdat ze niet meer biomassa hoeven te verzamelen of kolen moeten gaan kopen, of de voedselbereiding in de gaten hoeven te houden en het vuur aan moeten houden.

 • Schoon water en hygiëne
  Sommige huishoudens sluiten de menselijke uitwerpselen van het huishouden aan op het biovergistingssysteem, waarmee de hygiëne wordt verbeterd.
 • Betaalbare en schone energie
  Het project verbetert de toegang tot energie door een geschaalde, gratis, hernieuwbare en schone energiebron (biogas) voor koken, verlichting en verwarming te bieden.
 • Goede banen en economische groei
  Het project richt zich met name op huishoudens met een laag inkomen die worden geselecteerd door de Sichuan Rural Energy Office (SREO) aan de hand van een uitgebreide lijst met selectiecriteria (waaronder het jaarlijks inkomen per hoofd).

  Koolstoffinanciering wordt aangewend om deze geselecteerde huishoudens financiële ondersteuning te bieden. Tezamen met subsidies van de Chinese overheid dekt dit ongeveer 40% van de kosten van de biovergister.

  Met een duurzame en betaalbare energiebron (biogas) realiseren huishoudens een kostenbesparing doordat ze geen kolen hoeven te kopen om te koken.

  Links: Typische landbouwgrond in de provincie Sichuan. Rechts: Lokale, kleine boeren in Sichuan kunnen genieten van een hernieuwbare bron van biogas om op te koken en hun huis mee te verwarmen en verlichten.

  Naast de subsidies heeft het project een duidelijk winstdelingsprogramma1 waarin de opbrengsten uit de verkoop van CO2-credits wordt verdeeld onder de deelnemende huishoudens, het lokale platlelandsenergiekantoor dat de biovergisters onderhoudt en de projectontwikkelaars.

  In de hele regio werken 10,550 medewerkers aan het plaatsen van de biovergisters in huishoudens op het platteland als onderdeel ven het bestaande overheidsprogramma.

  Ongeveer 2000 mensen, de meesten boeren en metselaars vóór aanvang van het project, zijn opgeleid tot biogas-technici om de biogasinstallaties te bouwen en hebben een permanente baan gekregen bij de SREO. De overgrote meerderheid van de medewerkers zijn gecertificeerde technici die in servicecentra of onafhankelijk werken, terwijl anderen werken bij projectbewaking en administratie.

Meerwaarde

Koolstofbeheerprojecten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan betere bestaansmogelijkheden van hun lokale gemeenschappen. Deze voordelen vormen een wezenlijk onderdeel van de bredere doelen voor het realiseren van permanente sociale en milieu-duurzaamheid. De voordelen ondersteunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en omvatten verbeteringen in lokale economieën door middel van werkgelegenheid, hoogwaardigere producten en infrastructuurverbeteringen. Veel projecten bieden gezondheidsvoordelen, onderwijsverbeteringen en een positief effect op gendergelijkheid. Verschillende typen projecten bieden verschillende voordelen. Onderzoek in opdracht van ICROA en uitgevoerd door het Imperial College in 2014 probeerde het effect van investeringen in de vrijwillige koolstofmarkt te kwantificeren.

Voor elke ton aan koolstofemissiereductie, leveren de biogas-projecten een extra meerwaarde op van $3042:

 1. UPM krijgt 40%, OASIS krijgt 18%, huishoudens krijgen 36%, SREO krijgt 6%.
 2. Bron: Afbeeldingen uit ICROA-onderzoek door Kountouris, Y., Makuch, Z., Tan Loh, E.F. (2014) ‘Quantification and Evaluation of the Voluntary Carbon Market’s Co-benefits’, Imperial College London University, juni 2014

Voor meer informatie: bptargetneutral@bp.com