Team USA

BP Target Neutral helpt het USOC bij uitvoering van haar Green Ring duurzaamheidsprogramma, dat erop gericht is Amerikaanse atleten te voorzien van een trainingsomgeving waarin zij tot volle bloei kunnen komen en die een gevoel van trots opwekt.

us_olympic_training_center-cropped2

Al het personeel van de drie Olympische Trainingscentra kregen in het Energiezuinig Rijden programma aangeleerd hoe ze slimmer konden rijden, emissies konden verminderen en tegelijkertijd geld besparen.

De verbeteringen nadat medewerkers het Energiezuinig Rijden programma hadden doorlopen, waren verbluffend:

Het aantal kilometers per liter van het wagenpark nam met 5% toe, stationair lopen nam met 18% af en er werd een jaarlijkse CO2-reductie van 202 ton behaald.

“Door met BP Target Neutral samen te werken bij de uitrol van het Energiezuinig Rijden programma naar onze medewerkers kan het USOC op tastbare wijze het energieverbruik van onze drie trainingcentra verlagen,” aldus de directeur van het Amerikaans Olympisch Committee (USOC) Mitch Poll.

“Het Energiezuinig Rijden programma ondersteunt de doelstellingen van het duurzaamheidsinitiatief Green Ring van het USOC volledig. Als een van de bijdragers die de grondslag hebben gelegd voor Green Ring werkt BP ook nu nog met ons samen om manieren te vinden om onze CO2-voetafdruk aan te pakken en onze Amerikaanse atleten een zo duurzaam mogelijk trainingsmilieu te bieden waarbinnen zij met trots hun atletische vaardigheden kunnen perfectioneren.