Aral Autogas

Een eerste proefproject in Berlijn en Schönefeld werd met succes afgerond. Nieuw en uitgebreider programma in Rhein-Main en Rhein-Neckar regio start in voorjaar 2016.

AralAutogas-post-cropped

Aral heeft sinds 2014 op 10 tankstations klimaatneutraal Aral autogas verkocht. Dit werd mogelijk gemaakt door een samenwerking met BP Target Neutral, het vrijwillige CO2 managementprogramma van BP.

Bij het CO2-compensatieproces worden de emissies van de productie, distributie en het gebruik van Aral autogas nauwkeurig berekend en vervolgens geneutraliseerd door te investeren in speciale effectieve klimaatbeschermende projecten. Deze projecten worden geselecteerd door een onafhankelijk panel en maken deel uit van de wereldwijde projectportfolio van BP Target Neutral.

De resulterende CO2-certificaten (1 VER staat gelijk aan 1 ton CO2 – VER: Vrijwillige Emissiereductie) worden zonder enige verborgen kosten verkocht aangezien BP Target Neutral geen winstoogmerk heeft – en BP de operationele kosten van BP Target Neutral dekt.

Ondanks dat Aral Autogas klanten achter het nieuwe CO2-compensatieaanbod stonden is Aral momenteel gestopt met het aanbieden van dit product. Een onderzoek onder klanten toonde duidelijk aan dat er belangstelling was voor de klimaataspecten van LPG.

Sinds de zomer van 2015 hebben echter een aantal veranderingen plaatsgevonden in de Duitse Autogas markt, en dus ook in de Berlijnse regio, die een complete vergelijkingsanalyse op basis van de oorspronkelijk opgestelde criteria moeilijker maakten. Het brede aanbod van verschillende productkwaliteiten in de markt dient in ogenschouw genomen te worden. Aral blijft de klant de best mogelijke kwaliteit LPG aanbieden. Deze bestaat uit een mix van propaan en butaan die aangepast wordt aan zomer- en wintertemperaturen (60:40 – 40:60). Gezien het prijsverschil tussen de twee componenten waaruit het product bestaat, ligt de verkoopprijs over het algemeen ietsje hoger dan voor bijvoorbeeld puur propaan.

Dit leidt tot een grotere prijsconcurrentie met marktpartijen die puur propaan als autogas aanbieden. Ofschoon het bereik aanzienlijk minder is (tot 9%), heeft de lagere prijs tot een verandering in koopgedrag geleid. Aral heeft hierop gereageerd met een kwaliteitscampagne om de voordelen van haar product aan te tonen.

Daarom wil Aral opnieuw CO2-neutraal LPG aanbieden en het aantal locaties met dit aanbod deze keer uitbreiden naar meer dan 20 tankstations in de Rhein-Main en Rhein-Neckar regio. Christopher Schwenzfeier, Projectmanager bij Aral LPG, verklaarde: “We wisten voor de testfase in Berlijn al (uit marktonderzoek) dat de LPG-klant niet alleen de lagere prijs, maar ook de lagere CO2-emissies belangrijk vindt. Dat sluit goed aan op het LPG-product en nog beter op ons product Aral Autogas, dat een uitzonderlijk hoog energierendement heeft en dus tot besparingen leidt. We willen doorgaan met waar we in Berlijn mee zijn begonnen, maar dan onder ruimere voorwaarden en in een groter gebied. Dat brengt ons dichter bij de markt, zodat we beter kunnen luisteren naar wat onze klanten willen.”

Alexander Mauer, Directeur BP Target Neutral Europa, voegde daaraan toe: “De resultaten van de 2015 klimaatconferentie in Parijs hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen en verdere wereldwijde opwarming tegen te gaan duidelijk gemaakt en een gemeenschappelijk wereldwijd inzicht gecreëerd. Aral en BP Target Neutral willen het voor iedereen mogelijk maken om eenvoudig een bijdrage te leveren/de eigen CO2-voetafdruk te compenseren. Door bijvoorbeeld klimaatneutrale LPG te gebruiken of door andere onderdelen van het eigen vervoer te neutraliseren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van onze online CO2-calculator op www.aral.de/bptargetneutral. Deze berekent de persoonlijke CO2-uitstoot en biedt de mogelijkheid die hoeveelheid CO2 onmiddellijk te compenseren/neutraliseren door een bedrag over te maken. U krijgt dan een certificaat toegestuurd dat u kunt afdrukken.”

Voor meer informatie over certificaten en gedetailleerde informatie over de BP Target Neutral projecten kunt u terecht op aral.de/bptargetneutral.