2014 FIFA World Cup™ (Wereldkampioenschappen Voetbal 2014)

purus-project

FIFA heeft BP Target Neutral in de arm genomen en beloofd 100% van de eigen bedrijfsemissies te compenseren en tevens fans aangemoedigd de emissies van hun reis naar Brazilië te neutraliseren. De FIFA-emissies omvatten de emissies veroorzaakt door het vervoer en de accommodatie van al het personeel, officials, teams, vrijwilligers en gasten evenals de emissies op de locaties, de kantoren en in de stadions. Een van de initiatieven die ondersteund wordt is het Purus Project. Dit project helpt mee aan de bescherming van 36.000 hectare ongerept regenwoud tegen ontbossing en levert een bijdrage aan de productie van biomassa briketten en duurzame energie.