Case studies

Aangezien ieder bedrijf anders is, is elke oplossing uniek. BP Target Neutral werkt succesvol samen met zowel MKB bedrijven als wereldwijde multinationals en helpt hen programma’s te ontwikkelen die tegemoet komen aan hun complexe behoeften. Ieder samenwerkingsverband biedt nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden die onze kennis vergroten en ons beter in staat stellen praktische oplossingen te bieden die bedrijven helpen om hun CO2-voetafdruk te verminderen.

Werken aan integrale wereldwijde projecten met meerdere partners is een kernactiviteit van BP Target Neutral geworden. Internationale conferenties, evenementen en sporttoernooien kunnen een unieke rol spelen bij het tot leven brengen van merken en het bereiken van een grootschalig publiek. Maar de organisatie ervan heeft onvermijdelijk gevolgen voor de CO2-uitstoot. Target Neutral helpt de door organisatoren en sponsors veroorzaakte broeikasgasemissies te beperken.

Target Neutral is erkend door de onafhankelijke ‘Commission for Sustainable London 2012’ voor het feit dat het programma de lat voor de grote evenementenindustrie op een nieuwe hoogte heeft gelegd, en de expertise en hulpmiddelen ontwikkeld heeft om de CO2-voetafdruk van evenementen (variërend van wereldwijde sportevenementen tot uw eigen teamconferentie) te berekenen, reduceren en neutraliseren. De eigen Event Calculator van Target Neutral meet en compenseert de CO2-emissies gerelateerd aan organisatie en reizen.