Panelcontrole

De onderstaande verklaring geeft de opvattingen over het programma weer van het BP Target Neutral Advisory & Assurance Panel (AAP) als adviesorgaan. Sinds de oprichting in augustus 2006 is het IAAP vier keer per jaar bij elkaar gekomen en de volgende documenten zijn een samenvatting van de gesprekken tussen BP en het panel, en geven met name de visie van het panel weer over die periode.

Panel public statement – 2008 to 2009
Panel public statement – 2010
Panel public statement – 2011
Panel public statement – 2012
Panel public statement – 2013
Panel public statement – 2014
Panel public statement – 2015
Panel public statement – 2016
Panel public statement – 2017