ICROA

Zambia-DeforestationMitigation-cropped

De International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA), waar BP Target Neutral mede-oprichter van is, is een internationale alliantie van bedrijven die diensten aanbieden voor CO₂-reductie en -compensatie. ICROA heeft geen winstoogmerk. De leden zijn door heel Europa, Noord-Amerika en Australië actief en worden beheerd door een onafhankelijk secretariaat vanuit IETA (International Emissions Trading Association).

Het hoofddoel van ICROA is het onder de aandacht brengen van de best practices op het gebied van CO2-beheer en -compensatie. ICROA blijft goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de CO2-markt en het beheer hiervan en zorgt er zo voor dat haar leden de best practices in de industrie kunnen volgen.

ICROA biedt consumentenbescherming voor partijen die vrijwillig hun CO2-emissies beheren en compenseren door ervoor te zorgen dat aangesloten bedrijven de ICROA Gedragscode volgen en openbaar publiceren. Deze Gedragscode stelt specifieke richtlijnen aan de manier waarop ICROA-leden hun diensten aanbieden voor het berekenen van CO2-voetafdrukken, advies geven over het verminderen van broeikasgasemissies en hoe deze te compenseren. ICROA-leden worden door een externe partij gecontroleerd om de kwaliteit van hun diensten te garanderen.

De belofte van ICROA

  • Expertise te leveren op het gebied van CO2-verminderingsbeleid, -strategieën, -producten en -diensten in de markt voor vrijwillige compensatie.
  • Bedrijven en particulieren helpen CO2-emissies aanzienlijk terug te brengen.
  • Het gebruik van echte, geverifieerde, permanente, additionele en unieke CO2-compensaties.
  • Ervoor zorgen dat leden de ICROA Gedragscode naleven
  • Het ondersteunen van strenge normen voor de vrijwillige CO₂-beheer industrie.

Conformiteit en Kwaliteitszorg
Klik hier om de BP Target Neutral 2017 Conformance met de ICROA Code of Best Practice te bekijken

Klik hier om het 2017 Certificate of Quality Assurance for Carbon Management and Offset Services van BP Target Neutral te bekijken.

logo_icroa