Laatste nieuws

Update ritcalculator

Update ritcalculator

Wij hebben recent onze ritcalculators bijgewerkt met de nieuwste emissiefactoren van het Britse ministerie van milieu. Als u dat recent nog niet hebt gedaan, raden we u aan om uw emissies opnieuw te berekenen, zodat u over de meest actuele gegevens beschikt. Emissiefactoren evolueren naarmate wetenschappers meer inzicht krijgen in de impact van verschillende vormen …Read more

Koolstofcompensatie – brengt het ‘hooghangende fruit’ binnen bereik

Koolstofcompensatie – brengt het ‘hooghangende fruit’ binnen bereik

Compensatie is een belangrijk onderdeel van een complete koolstofbeheerstrategie voor bedrijven De historische overeenkomst gesloten tussen 195 landen in Parijs in 2015 toonde, voor het eerst, een collectieve motivatie om de wereldwijde emissies van broeikasgassen te verlagen en het gevaar van klimaatverandering aan te pakken. Veel overheden proberen de koolstofemissies te verlagen, en in veel …Read more

Koolstofneutrale tankpassen

Koolstofneutrale tankpassen

Slimme tankpassen helpen vlooteigenaren om de efficiëntie van de chauffeur te verbeteren en om een ‘koolstofneutrale’ status te behalen. Vlooteigenaren in Nederland en Duitsland beschikken nu over een eenvoudige en kostenefficiënte manier om hun CO2-emissies te volgen, beheren en verlagen, en om voor hun vloot een ‘koolstofneutrale’ status te behalen met BP Target Neutral.